vintage brown equipment

Jak zlikwidować kasę fiskalną?

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej obejmuje większość działających podmiotów gospodarczych. Najwięcej kas zarejestrowanych jest w placówkach handlowych. Procedura rejestracji jest bardzo prosta i nie wymaga szczególnych wiadomości czy umiejętność. Zazwyczaj firma dostarczająca kasę do danej placówki dokładnie informuje o wszystkich krokach, które należy wykonać.

Kiedy wycofuje się kasę fiskalną.

Praktycznie są dwie przyczyny wywołujące obowiązek likwidacji kasy. Pierwszą przyczyną bywa niemożliwa do usunięcia awaria lub całkowite wykorzystanie parametrów technicznych kasy.
Drugą przyczyną bardziej prozaiczną i mniej skomplikowaną jest likwidacja związana z zaprzestaniem działalności.

Postępowanie przy likwidacji kasy fiskalnej.

Planując likwidację kasy fiskalnej należy w ostatnim dniu jej użytkowania dokonać wydruku raportu dobowego oraz miesięcznego.
Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku do odpowiedniego urzędu skarbowego. Wniosek należy zaadresować do naczelnika urzędu z prośbą o dokonanie odczytu pamięci z likwidowanej kasy fiskalnej. Należy pamiętać o tym, aby wniosek został złożony nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia jej używania.

Następną czynnością jest złożenie wniosku o wyrejestrowanie z ewidencji znajdującej się w odpowiednim urzędzie skarbowym.

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

  • dane podatnika
  • numer kasy fiskalnej
  • datę fiskalizacji
  • miejsce instalacji
  • datę wyrejestrowania kasy

Po wykonaniu tych niezbędnych czynności następnym krokiem jest kontakt z serwisantem. Z pomocą serwisanta w obecności pracownika urzędu skarbowego należy wykonać odczyt z pamięci fiskalnej. Do tego wykorzystuje się funkcję raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy. Odczyt powinien być zakończony sporządzeniem raportu z dokonanej czynności. Protokół sporządza pracownik urzędu skarbowego w trzech egzemplarzach po jednym dla każdego uczestnika biorącego udział w likwidacji kasy fiskalnej.

W przypadku braku możliwości sporządzenia odczytu kasę zabiera serwisant do swojej siedziby i tam dokonuje odczytu.

Jeśli użytkownik kasy korzystał z przysługującego odpisu ulgi na zakup kasy, a likwidacja nastąpiła przed upływem 3 lat od momentu jej uzyskania, powinien zostać zrobiony zwrot uzyskanej ulgi.