top view mall interior photo

Gdzie zaopatrywać sklep internetowy?

Każdy kto decyduje się na prowadzenie sklepu internetowego, musi podjąć decyzję jaki mechanizm zaopatrzenia będzie realizował. Sposobów na rozwiązanie tego zagadnienia jest kilka. Inaczej będzie to wyglądało w przypadku producenta a inaczej w przypadku pośrednika.
Źródeł zaopatrzenia sklepu internetowego jest kilka.

Sprzedaż własnych produktów.

Dzieje się tak najczęściej w przypadku kiedy właściciel sklepu internetowego jest zarazem producentem. Wielu producentów zwłaszcza dóbr konsumpcyjnych decyduje się na samodzielną sprzedaż wyprodukowanych przez siebie towarów. Z takiej opcji korzystają nie tylko drobni producenci, wytwórcy, ale także duże korporacje.

Zaopatrzenie bezpośrednio od producenta.

Kolejną możliwość zaopatrzenia sprzedaży internetowej jest nawiązanie bezpośredniej współpracy z producentami określonych towarów. W ramach tej opcji pomija się pośredników i tym samym istnieje możliwość obniżenia kosztów.

Zaopatrzenie w hurtowni.

Najbardziej typowa forma zaopatrzenia. Niejednokrotnie nie ma innej możliwość niż zakup określonych towarów w hurtowniach. Wielu producentów chcąc uniknąć problemów z dystrybucją własnych towarów tworzy sieć hurtowni patronacki i do nich odsyła potencjalnych sprzedawców działających w sieci.

Własny import.

Wiele osób decyduje się na zaopatrywanie swoich sklepów internetowych bezpośrednio u producentów zagranicznych. W takiej sytuacji zaopatrzenie odbywa się z wykorzystaniem własnego importu. Jest to kolejne rozwiązanie obniżające koszty. Dzięki niemu eliminuje się pośredników, którymi są zewnętrzni importerzy.

Dropshipping – sprzedaż bez kupowania.

Nowa forma działania wielu sklepów internetowych. Dzięki zawarciu odpowiedniego porozumienia czy umowy, sprzedawca dokonuje transakcji nie posiadając na składzie oferowanego towaru. Cała operacja polega na wystawieniu określonych towarów we własnym sklepie korzystając z magazynów innych osób. Z chwilą przyjęcia do realizacji zamówienia, przesyła się jego fizyczne wykonanie do firmy zewnętrznej. To właśnie firma, z którą sklep posiada umowę dokonuje wysyłki z własnych magazynów, bezpośrednio do zamawiającego. Sklep jako pośrednik zabiera swoją należność czy to jako marżę, czy w formie prowizji. Coraz więcej producentów, dużych importerów czy hurtowni decyduje się na taką formą współpracy ze sklepami internetowymi.